Game
Shigatan 1: Nazo no Yūbinbutsu” Voice ADV Shin Wrathgrave Tanteitan game

Shigatan 1: Nazo no Yūbinbutsu” Voice ADV Shin Wrathgrave Tanteitan

A mystery visual novel.